You are here:  / Turystyka i Podróże / Chełmża

Chełmża

Podstawowe informacje:
Miasto (ok. 15 300 mieszk.) położone 19 km na pn. od Torunia, przy drodze do Chełmna. Duża cukrownia. Przemysł drzewny, odzieżowy, chemiczny, materiałów budowlanych, odzieżowy. Węzeł drogowy i kolejowy.

Historia:
Tutejszy gród i osadę (noszącą wówczas nazwę Łoza) przekazał w 1222 r. książę Konrad Mazowiecki biskupowi misyjnemu Chrystianowi. W 1251 r. przeniesiono tu z Chełmna stolicę diecezji nadając jednocześnie prawa miejskie i obecną nazwę. Od 1440 r. w antykrzyżackim Związku Pruskim. Stolicę diecezji przeniesiono w 1824 r. do Pelplina. W 1881 r. budowa cukrowni, wówczas jednej z największych w Europie.

Ciekawe miejsca:
Gotycki kościół paraf. Świętej Trójcy to d. katedra. Jeden z najstarszych i największych kościołów ziemi chełmińskiej. Budowany etapami od 1251 r. do 1291 r. (prezbiterium i transept) i w XIV w. (nawy kościelne). Wieża pn. zwieńczona jest barokowym hełmem, niższa pd. – nie dokończona. Monumentalne, trzynawowe wnętrze o sklepieniach gwiaździstych. Wyposażenie wnętrza barokowe i rokokowe, ale są i starsze cenne dzieła sztuki, np. dwie gotyckie grupy Ukrzyżowania czy renesansowy nagrobek biskupa Piotra Kostki z końca XVI w. Mniejszy, również gotycki, kościół św. Mikołaja powstał na przeł. XIII i XIV w. Od 1827 r. do 1945 r. był w rękach protestantów, którzy przebudowali go dodając m.in. transept. W barokowym ołtarzu głównym z 1612 r. obraz „Hołd Trzech Króli”, przypuszczalnie dzieło Luca Giordano z 2 pół. XVI w. W prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe z XIV w., nawy przykryte są drewnianym stropem. W kościele Świętej Trójcy pochowano bł. Jutę z Turyngii (zm. w Chełmży w 1260 r.), biskupów, mistrzów krajowych i wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Zygfryda von Feuchtwagena, który przeniósł siedzibę zakonu z Wenecji do Malborka.
Okolice Chełmży to piękne jeziora (Jez. Chełmżyńskie, Jez. Grodzieńskie, Jez. Mlewskie) – doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych.
2 km na pn. od miasta, nad jeziorem Archidiakonka, grodzisko wczesnośredniowieczne.
https://anonserek.pl/gry