You are here:  / Artykuły / Nowości / Porady / Teksty / Wpisy / Doradztwo hotelarskie

Doradztwo hotelarskie

Myślenie proekologiczne jako trend w hotelarstwie

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu na środowisko naturalne. Konsumenci coraz częściej przy wyborze produktów i usług kierują się tym, czy powstają one z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Nie inaczej jest w branży hotelarskiej.

Właściciele hoteli, aby spełnić oczekiwania swoich klientów, nie mogą pozostać obojętni na ten trend. Wielu z nich wprowadza rozwiązania proekologiczne, takie jak zakup energooszczędnego sprzętu czy montaż urządzeń zmniejszających zużycie wody. Podejmowane są również inicjatywy, promujące postawy proekologiczne wśród pracowników i klientów, np. zmniejszenie częstotliwości wymiany ręczników, pościeli. Często nie byłoby to jednak możliwe bez pomocy doradcy.

Obecnie na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących doradztwo hotelarskie. Zakres ich usług jest bardzo szeroki w zależności od tego, czy hotel jest dopiero planem inwestycyjnym, czy działającą już od lat placówką. Firmy świadczące usługi doradztwa hotelowego przygotują plan marketingowy, analizę finansową, biznesplan dla nowo powstającego hotelu. Przeprowadzą także audyt jakości już świadczonych usług noclegowych. Właścicielom zainteresowanym wdrożeniem aktywności proekologicznych, firmy doradcze pomogą w przygotowaniu planu działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.