You are here:  / Turystyka i Podróże / Litwa

Litwa

Przez całe wieki Litwa i Polska stanowiły Rzeczpospolitą Obojga Narodów i wiele jest w tym kraju pamiątek po tych czasach. Stąd wywodzili się tak wielcy Polacy jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Piłsudski, stąd wywodziła się dynastia Jagiellonów – naszych królów, tutaj miały posiadłości wielkie magnackie polskie rody jak na przykład Radziwiłłowie…i tutaj właśnie są miejscowości, których nazwy znamy z powieści Henryka Sienkiewicza pisanych ku pokrzepieniu serc: Kiejdany, Taurogi, Birże… w Wilnie do dzisiaj w Ostrej Bramie można zobaczyć obraz Matki Boskiej, o którym pisał Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”, we wspaniałym zamku w Trokach pan Podbipięta ślubował czystość aż po czas, gdy zetnie trzy głowy wrogów…miejsc związanych z Polską i jej kulturą w tym kraju jest, co nie miara i jakoś trudno Polakowi zapomnieć o tej wspólnej dla Litwinów i Polaków historii…co doskonale widać na wileńskim cmentarzu, gdzie spoczywa wielu naszych rodaków…