You are here:  / Turystyka i Podróże / Turystyka, a gospodarka

Turystyka, a gospodarka

Turystyka w dzisiejszych czasach stała się jednym z najbardziej istotnych sektorów gospodarki, który zapewnia dopływ naprawdę olbrzymich pieniędzy do budżetu niejednego kraju. Nie licząc ogromnych korzyści w postaci setek milionów dolarów, rozwój branży turystycznej ma jednak także inne, nie mniej ważne i pozytywne konsekwencje dla państw czy regionów, do których chętnie udają się zagraniczni turyści.

Jednym z pozytywów jest z pewnością rozbudzenie w lokalnej społeczności ducha przedsiębiorczości. Nierzadkie są przypadki, gdy całe regiony, które dzięki atrakcyjnemu położeniu czy licznym zabytkom, z typowo przemysłowo-rolniczych stały się w niedługim czasie zagłębiami turystycznymi odwiedzanymi przez dziesiątki tysięcy przybyszów z zagranicy. Udowodnione jest również to, że rozwój turystyki wpływa mocno na zmniejszenie stopy bezrobocia, a także na wzrost zainteresowania danym krajem wśród inwestorów, którzy chętnie otwierać będą nowe hotele, baseny, parki rozrywki czy innego rodzaju infrastrukturę potrzebną turystom.