You are here:  / Turystyka i Podróże / Turystyka religijna

Turystyka religijna

Szczególnym rodzajem turystyki jest tak zwana turystyka religijna. I jak wskazuje sama jest nazwa, łączy ona w sobie aspekt podróżniczy z religijnym. Po tym właśnie zawsze poznamy turystę religijnego. A czy zjawisko podróżowania w celach religijnych jest zjawiskiem iście współczesnym? No właśnie, nie.

Już w czasach starożytnych możemy spotkać początki formy, jaką jest turystyka religijna. Dla przykładu warto podać starożytnych Greków, którzy to przez cały właściwie rok podróżowali do świątyni swojego najpotężniejszego Boga- Zeusa. Z różnych zakątków Grecji ściągali do Olimpii, by tutaj oddać mu cześć. Ta tradycja dała początek współczesnemu odwiedzaniu Sanktuariów oraz miejsc świętych dla różnych religii.

Turystyka religijna jest zjawiskiem bardzo powszechnym, stosowanym nie tylko przez wyznawców chrześcijaństwa. W religijne podróże udają się także muzułmanie, Żydzi, czy też buddyści. I z pewnością tradycja ta nigdy nie umrze. Wiara jest bowiem zawsze żywą. A to ona nadaje rytm tej formie turystyki.